Arbetarrörelsens totala kollaps vittnar om den socialt ansvarstagande...

Under dagen har representanter från ett tiotal Europeiska länder,...

I helgen har vi fått läsa om en fruktansvärd våldtäkt på en...

Som motpol till folksplittring, EU och den globala frihandeln ställer Svenskarnas parti den sociala, humana och ansvarstagande nationalismen.

Statsminister Stefan Löfven utfrågades torsdagen den 29 januari av...

Svenskarnas parti verkar för en fundamental förändring av den svenska arbetsmarknadspolitiken och i ett led att tydliggöra partiets politiska vision lanserar nu Svenskarnas parti sitt arbetsmarknadspolitiska program.

Jörgen Kromann, kandidat för Svenskarnas parti i valet 2014, påtalar det skenheliga svenska etablissemangets hållning när den hävdar att angreppet mot den franska satirtidningen Charlie Hebdos är ett hot mot yttrandefriheten.

  • Anders Ärleskog - arbetsmarknadspolitiskt program

  • Framåt #18

  • Svenskarnas parti önskar en riktigt God Jul!

  • 'Ett fritt Europa' - Stefan Jacobsson

  • Sverige minns mångkulturens offer - Stoppa svenskfientligheten!